Slide background

TEPELNÉ ČERPADLÁ REVEL

Návratnosť investície 2 roky!"

Nízke prevádzkové náklady - úspora energie

Vysoká kvalita

Možnosť realizácie systému vrátane PODLAHOVÉHO KÚRENIA,CHLADENIA A OHREVU VODY

Možnosť získať dotáciu z programu ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Nízka cena

Vzduch - Voda


V prípade systému vzduch-voda je vonkajšou jednotkou (výparník s ventilátorom) umiestnenou vonku nasávaný vzduch, z ktorého je odoberaná tepelná energia a spätne je tento vzduch (ochladený) vháňaný do vonkajšieho priestoru. Vnútorná jednotka, ktorá je umiestnená v objekte zabezpečuje ohrev vykurovacej vody.

Voda - Voda


Zo studne sa čerpá voda, v tepelnom čerpadle sa ochladí a vypúšťa sa inam ako do čerpacej studne. Voda z kúrenia prechádza tepelným čerpadlom. kde sa ohrieva ako v inom tepelnom zdroji.

Zelená domácnostiam


Využite podporu tepelných čerpadiel s programu Zelená domácnostiam, naše tepelné čerpadla sú zaradené v tomto programe a spĺňajú prísne kritéria.

Zelená domácnostiam


V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie...

Vykurovanie a ohrev teplej vody


Tepelné čerpadlá sa obvykle používajú pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlo je ale možné využiť aj pre podlahové chladenie...

Návratnosť investície je cca 2 roky


Platí pre rodinný dom strednej veľkosti (výpočtová tepelná strata cca 7kW) za predpokladu podlahového kúrenia v celom objekte...

Realizácie


Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je energetické zariadenie, ktoré je schopné odobrať tepelnú energiu okolnému prostrediu pri relatívne nízkej teplote a prečerpať ju na teplotu, pri ktorej už môžeme vykurovať dom, ohrievať teplú úžitkovú vodu či bazén. Na toto prečerpanie je potrebné dodať tepelnému čerpadlu malý podiel elektrickej energie na pohon kompresoru, ktorý spolu s ďalšími prvkami zabezpečujú správny chod tohto zariadenia. Pomer medzi získanou tepelnou energiou a dodanou elektrickou energiou sa nazýva vykurovací faktor. Hodnota tohto faktoru sa väčšinou pohzbuje od 3 do 5,5 - podľa toho pri akých podmienkach tepelné čerpadlo pracuje.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Plyn alebo Tepelné čerpadlo?

Rodinný dom s tepelnou stratou 10kW, podlahové kúrenie, 4 obyvatelia. Obstarávacie náklady plynové kúrenie 6 069 €. Obstarávacie náklady voda-voda 7 397 €. Rozdiel 1328 €.
Tepelné čerpadlo dokáže ušetriť približne 45 až 55% z celkových prevádzkových nákladov domu. To predstavuje u nového zatepleného rodinného domu s tepelnou stratou 10 kW úsporu približne 1 146 euro ročne.
Podľa vyššie uvedeného príkladu zaplatíte o 1 328 eur viac ako za plynové vykurovanie. Ak si túto investíciu do tepelného čerpadla porovnáte s výškou ročnej úspory prevádzkových nákladov 1 146 eur, jednoduchým výpočtom dostaneme návratosť mierne cez 1 rok.

Prečo práve ŠPIRÁLU?

  • Najnižšia spotreba vody (Na výkon 7kW je minimálny prietok 0,175l/s = 10l/min = 0,6m3/h.)
  • Pracuje bez filtrácie - odpadá potreba čistiť filter
  • Teplota vody stačí 3°C
  • Prevádzka bez servisných prehliadok
  • Minimálne nároky na kvalitu vody
  • Nezanáša sa (konštrukčným usporiadaním dosahujeme rýchlosti prúdenia vody, pri ktorom sa odplavujú nečistoty)

Tepelné čerpadlo ŠPIRÁLA

Scroll to Top